Zaščita intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je lahko ključna konkurenčna prednost, brez katere podjetje sploh ne bi moglo nastopiti na trgu. To pomeni, da je vsakemu podjetniku v interesu zaščita te lastnine v obsegu, ki ga dopuščajo veljavne oblike zaščite. Pri nas je področje dokaj dobro urejeno in ponuja kar nekaj opcij, s tem pa pokriva praktično vse oblike intelektualne lastnine, ki so relevantne pri poslovanju v različnih panogah.

V mnogih primerih pride v poštev zaščita blagovne znamke, ki lahko že povsem zadošča za brezskrben nastop podjetja na konkurenčnem trgu. Pokriva namreč znake, ki se uporabljajo za razločevanje izdelkov in storitev iste kategorije. To so pogosto logotipi, lahko pa tudi slogani in drugi znaki, v nekaterih primerih celo zvočni zapis. Zaščita blagovne znamke velja le za izbrana področja in omejen geografski doseg, ob registraciji znamke pa določimo še nekatere druge lastnosti. V vsakem primeru je pomembno, da zelo dobro določimo podrobnosti znakov, ki jih želimo zaščititi, da se izognemo morebitnim nejasnostim in mejnim primerom. Če za to dobro poskrbimo, bo ponudila zaščita blagovne znamke zanesljivo preventivno zaščito in seveda možnosti ukrepanja v primeru kršitev.

Druga priljubljena opcija je patentiranje, ki je dobra rešitev za zaščito izumov in idej. Uporablja se predvsem v industriji, kjer glavno konkurenčno prednost predstavljajo inovativne rešitve. Patentiranje je kot nalašč prav za takšne primere, pravzaprav je omejeno na te – patent je namreč vezan na praktično aplikacijo ideje oziroma izuma, ne na samo idejo. To pomeni, da lahko zaščitimo le konkretno rešitev, ki ima dejansko uporabno vrednost v industriji. Ni sicer nujno, da pripravimo prototip ali izum že uporabljamo v praksi, je pa treba že ob prijavi patenta točno opisati možnost uporabe izuma. S tem je patentiranje nepogrešljivo v različnih industrijskih panogah.

Zaščita intelektualne lastnine pokriva še nekatere druge vsebine. Vedno je treba dobro premisliti, katera oblika zaščite pride najbolj v poštev.