Zapomnljiva in uporabniku prijazna domena

Domena je digitalni naslov, ki je berljiv in razumljiv uporabniku. Je ime in priimek na spletnem domovanju. Domeno sestavljata domensko ime in domenska končnica, čemur se doda še poddomena (na primer www.). Deli domen so med seboj ločeni s pikami.

Domenske končnice so sicer zelo raznolike, vendar ima več uporabnikov lahko isto – pomembno je, da v končni fazi ne obstajata dve isti domeni, saj bi to pomenilo enako, kot če bi imeli dve ločeni hiši z identičnima naslovoma.

Izbira domenske končnice

Pri izbiri končnice je v prvi vrsti pomemben jezik države, ki ga govorijo potencialni obiskovalci spletnih strani, ter na drugi strani obseg trga. V primeru, da bo doseg spletne strani zelo različen glede na področje in jezik, izberemo bolj splošne končnice, kot je na primer .eu (to uporabljajo med drugimi evropske institucije).

Na drugi strani imamo lahko povsem edinstvene domene, ki so bolj ali manj tematske. Pri tem je smiselno, da končnico sestavljamo z mislijo na domensko ime, saj je v končni fazi najbolje, da se celotna domena ujema, je zapomnljiva in uporabniku prijazna. Marsikdo si bo zelo hitro zapomnil na primer: pico.bi, pospravi.si ter podobno.

Registracija domene

Izbira pri imenu domene je neskončna, saj imamo zgolj eno omejitev in to je, da ta še ni registrirana, torej da je ne uporablja že kdo drug. Od leta 2009 nas ne omejujejo več niti šumniki. Ko smo enkrat izbrali želeno domeno in ta ni zasedena, poiščemo podjetje, ki se ukvarja z registracijo domen.

Na hiter in enostaven način lahko kadarkoli opravite registracijo domene

Na hiter in enostaven način lahko kadarkoli opravite registracijo domene

Podjetje nato izvede postopek registracije in domena je v lasti naročnika, ki je domeno želel. Domeno zakupimo vedno za določen čas, ki pa ga lahko vedno podaljšamo. Navadno domeno zakupimo za eno leto in jo podaljšujemo po potrebi. V primeru, da je ne podaljšamo, se ta po dobrem mesecu ali treh sprosti in postane s tem na voljo vsem potencialnim registratorjem domen, ki jo lahko uporabijo.

Kaj je vključeno v ceno najema domene

Nadalje je pri izberi registratorja zelo pomembno, da se pozanimamo, kaj vse je v ceno najema vključeno. Navadno ponudniki nudijo podporo, DNS gostovanje (DNS je prevajalec in posredovalec med IP naslovi, torej omrežjem, strežniki ter končnimi uporabniki, ki na spletu iščejo posamezne spletne strani), brezplačno storitev e-pošte, brezplačno spletno stran itd. Ponudbe se sicer razlikujejo med podjetji, ki ponujajo registracijo domen, zato se je smiselno pozanimati, kje dobimo po primerni ceni največ glede na potrebe. Včasih je dobro, če imamo kompleksno dejavnost, ki zahteva več spletnih strani pod istim krovnim naslovom, da se pozanimamo, koliko nas stanejo poddomene. Poddomene so, kot že samo ime pove, podstrani določene domene. Iz.jedilnik.je dobimo.recept.jedilnik.je.

Registracija domene je torej zelo preprosta in ne stane veliko. Pomembno pa je, da razmislimo, kako jo želimo poimenovati, kakšne potrebe imamo ter je v končni fazi ne pozabimo podaljšati.

cPanel za enostavno nadziranje gostovanja spletnega mesta in njegovega upravljanja

cPanel je nadzorna plošča, ki služi naročniku za enostavno nadziranje gostovanja spletnega mesta in njegovo upravljanje. V primeru, da imamo dobrega ponudnika nadzorne plošče cPanel, lahko vešči uporabniki samostojno avtomatizirajo procese in jih vodijo, medtem ko se na njej znajdejo tudi tisti z manj znanja.

Uporabniku prijazna nadzorna plošča cPanel vam prihrani nepotrebne komplikacije

Uporabniku prijazna nadzorna plošča cPanel vam prihrani nepotrebne komplikacije

V nadzorni plošči cPanel urejamo domene, datoteke, podatkovne baze (MySQL, PostGreSQL), skrbimo za e-pošto itd. Nadziramo promet na spletni strani, kar služi za analizo doseženih ciljev in morebitno prenavljanje spletnih strani, upravljamo FTP dostope, nameščamo aplikacije, pri čemer je treba biti pazljiv, saj je potrebno za nekatere aplikacije oz. vtičnike doplačati, čeprav so ti na voljo.

Kaj je WHM?

Del nadzorne plošče cPanel je tudi WHM (ang. WebHost Manager), ki nekatere programske pakete upravlja ločeno od osnovnega operacijskega sistema, s čimer skrbi za nadgradnjo programskih paketov kot so: Apache, PHP, MySQL, Exim, FTP ipd. V večini primerov je to dobro, saj uporabnikom tako ni potrebno skrbeti za posodabljanje, vendar lahko na drugi strani otežuje kakšne druge namestitve teh paketov.

Nadzorna plošča tudi v slovenskem jeziku

Nadzorna plošča cPanel je tako tista, ki naročnikom omogoča upravljanje z gostovanji spletnih strani, njihovo nadzorovanje in pregled nad statistiko. Vse to so elementi, ki zagotavljajo živ, zdrav in donosen produkt v končni fazi z brezhibnim delovanjem. Poznavalci bodo tako v cPanelu lahko delali veliko raznolikih stvari: si shranjevali datoteke, gradili spletno stran, urejali FTP dostope, v polnosti izkoriščali podatkovne baze, pregledovali in analizirali obiske spletne strani ter na podlagi tega izboljševali v končni fazi uporabniško izkušnjo. Tisti, ki se šele spoznavajo z digitalnim svetom – domenami, gostovanji, spletnimi stranmi in podobno, bodo nadzorno ploščo cPanel v začetku predvsem raziskovali in pregledovali. Po želji ima lahko naročnik cPanel tudi v slovenščini oz. svojem prvem jeziku, tako da je uporabniška izkušnja tudi s tega vidika čim boljša in za uporabnika lažja.

Tako kot drugod je tudi v primeru upravljanja gostovanj najvažneje, da poznamo svoje potrebe, želje ter znanje in se na podlagi tega odločimo za optimalnega ponudnika, ki nam po konkurenčni ceni nudi vse, kar potrebujemo, da dosežemo želene rezultate.