Za mentalni razvoj otrok je najpomembnejša možganska telovadba

Vaje lahko izjemno povišajo prag tega koliko svojega potenciala vaš otrok dejansko izkorišča? Ne glede na to, ali imamo svojega otroka za bistrega ali ne, vseeno obstajajo določene smernice, ki lahko povejo, ali je naš otrok v svojem razvoju možganov tam, kjer bi lahko bil, ali samo tam, kjer je zato, ker ga toliko stimulira njegovo zunanje okolje. Možganska telovadba, vaje in naloge, ki se pri njej izvajajo, so oblikovane tako, da vašega otoka spodbujajo k temu, da ves čas poskuša odpirati meje tega, česar je sposoben. Na primer otrok, ki ga ves čas spodbujamo pri tem, da bi se razvijal, in mu ves čas nudimo vaje, ki nekoliko presegajo njegove trenutne sposobnosti bo veliko bolj napredoval kot otrok, pri katerem rečemo, da je nekaj stopnja dojemanja zadostna, kar se velikokrat zgodi v tradicionalnih izobraževalnih ustanovah, ko morajo otroci dosegati le standarde in je zaradi tega pozabljena možganska telovadba. Vaje, ki spodbujajo razvoj otroka pa lahko brez problemov izvajamo doma in tko skrbimo za optimalen mentalni razvoj, če pa se nam zdi, da temu nismo kos lahko poiščemo brain gym za otroke.

Kar predstavlja brain gym za otroke je prostor v katerem se lahko otroci na nek način prosto igrajo, vendar so hkrati ves čas stimulirani v tem smislu, da je to okolje, v katerem lahko prosto razvijajo svoje mentalne sposobnosti in sicer domišljijo, sposobnosti kritičnega razmišljanja, opravljanja preprostih računskih nalog in besednih odlik. Vsi otroci, ki obiskujejo brain gym za otroke so v dobrih rokah, saj so naloge za posamezno skupino prilagojene glede na otroke, ki se nahajajo v skupini in na ta način lahko dosežemo to, da vsak posamezen otrok doseže svoj poln potencial. Ne glede na to, ali svoje najmlajše vključimo v brain gym za otroke ali ne pa je pomembno, da vedno prilagajamo aktivnosti njim.