Odvod dima in toplote v večjih objektih

Za požarno varnost večjih objektov je potrebno poskrbeti že od načrtovanja naprej. Veliko vlogo ima postavitev odprtin za dovod svetlobe, kot so svetlobniki, svetlobni trakovi in strešne kupole. Le te namreč omogočajo tudi odvod dima in toplote, če le imajo možnost odprtja. V nasprotnem primeru se lahko temperatura v primeru požara poviša do te mere, da zastekljene površine popokajo ali pa se, če gre za umetna stekla, celo vnamejo, in tako pripomorejo h širjenju ognja v objektu. Take scenarije je mogoče preprečiti z ustreznimi protipožarnimi ukrepi, kot so postavitev šprinklerjev, zadosti gosta postavitev gasilnih aparatov in izobrazba ljudi za delo z njimi, požarni alarmi ter postavitev nodt sistema za odvod dima in toplote.

Nodt je eden od najpogosteje uporabljenih sistemov za odvod dima in toplote. Uporablja se ga na vseh večjih objektih s svetlobniki, svetlobnimi trakovi ali podobnimi elementi, kot so strešne kupole. Njegovo srce predstavlja kontrolni sistem, ki upravlja z odpiranjem strateško postavljenih loput, vgrajenih v svetlobne elemente ali strešne kupole. Te lopute so navadno kar deli svetlobnikov ali svetlobnih trakov, in jih na prvi pogled niti ne vidimo. Pri bolj podrobnem pregledu pa se opazi mehanizme za odpiranje loput, ki so največkrat električno gnani, kljub temu pa imajo za večjo redundantnost še mehanska odpirala na plinske bombice, ki za odpiranje ne potrebujejo električne energije. Kontrolni sistem nodt je povezan s požarnim alarmom. Ko se ta sproži, pošlje kontrolni sistem signal strateško določenim loputam in jih s pomočjo električnih servo mehanizmov odpre. Različno postavljene lopute ali strešne kupole sistem odpira ob različnem času, odvisno od lokacije požara. Za primerno postavitev loput in časovno ustrezno odpiranje le teh poskrbijo strokovnjaki za požarno varnost. Če pride do prekinitve dovoda elektrike, imajo lopute zasilni sistem, ki omogoča trdo odprtje loput s pomočjo batnih sistemov na plinske bombice. To omogoča odprtje loput tudi v primeru, da se glavne električne povezave pretrgajo.