Izredni študij

Študij običajno sledi srednji šoli, oboje pa je vključeno v povezan postopek izobraževanja, ki napreduje po zaporednih stopnjah od predšolske vzgoje in obvezne osnovne šole do diplome in podiplomskega študija. To velja za redni študij, ki je prava izbira za študente, ki so vključeni v ta proces. V mnogih primerih pa ta opcija ne pride v poštev, saj niso vsi študenti takšni, da si lahko privoščijo nemoteno izobraževanje od začetka do konca. Pogosto je edina možnost izredni študij, ki omogoča ponovno vključitev v izobraževalni sistem za tiste, ki so iz kakršnegakoli razloga opustili redno šolanje. Na ta način lahko pridobijo formalno izobrazbo tudi tisti, ki ne ustrezajo pogojem za redni študij, predvsem to velja za starejše kandidate in za tiste, ki želijo študij opravljati ob delu oziroma v drugih alternativnih oblikah. Izredni študij to omogoča, pravzaprav je zelo dobro prilagojen prav takšnim študentom. Seveda pa bomo morali najprej najti ustanove, ki ponujajo izredni študij, ter izbrati primeren program. Pri tem moramo zagotoviti, da ustrezamo merilom za sprejem.

Kje se izvaja izredni študij?

Izredni študij ponujajo različni izvajalci. Nekaj mest se najde že na fakultetah, ki razpišejo mesta za izredne študente poleg tistih, ki so namenjena rednim študentom. To je pogosto najboljša izbira, sploh za tiste, ki so to vrsto izobraževanja prekinili in bi jo zdaj radi nadaljevali. Predvsem tisti, ki bodo začeli z izobraževanjem povsem na novo, pa bodo izredni študij morda raje iskali pri drugih izvajalcih, pri zasebnih izobraževalnih centrih, ki ponujajo nekoliko drugačno izkušnjo, a prav tako veljavne nazive in kakovostno izobraževanje. Ti centri so pogosto še bolj prilagojeni specifičnim potrebam tistih, ki iščejo alternativne oblike formalnega izobraževanja. Seveda pa ne moremo pričakovati tako pestre ponudbe študijskih programov, temveč lahko za izredni študij pri teh izvajalcih izberemo le tiste programe, ki so dovolj priljubljeni, da se redno izvajajo. Preverite izredni študij na povezavi www.bb.si.