Celovito izobraževanje in usposabljanje za voznike začetnike

Vsak nadobudni voznik mora opraviti dolg postopek izobraževanja in usposabljanja, pa tudi nekatere dodatne obveznosti, preden pridobi svoje prvo vozniško dovoljenje. Pa tudi po izdaji dovoljenja ga čakajo nekatere dodatne obveznosti, ki jih je treba pravočasno poznati. Pametno je vse to opravljati pri avtošoli, ki nam lahko priskoči na pomoč in nas vodi skozi celoten postopek, da se v njem ne bomo izgubili.

Seveda ne moremo računati na to, da bomo vse obveznosti opravljali pri šoli vožnje. Treba bo obiskati tudi poligon varne vožnje, republiški izpitni center, nenazadnje tudi zdravstveni dom. Kar nekaj je takšnih obveznosti, s katerimi šola vožnje nima kaj dosti opraviti, a vseeno nam lahko dober izvajalec usposabljanja pri tem pomaga.

Priprava na poligon varne vožnje

Ena izmed obveznosti voznika začetnika je dodatno usposabljanje voznikov začetnikov, ki se opravlja na poligonu varne vožnje. Temu rečemo pogosto kar varna vožnja, gre pa za tečaj, ki vključuje skupinsko delavnico in praktično usposabljanje na poligonu.

Ta tečaj se opravlja po tem, ko smo izpitno vožnjo že uspešno zaključili, pravzaprav moramo od takrat počakati vsaj pol leta, preden se lahko na ta tečaj prijavimo. To pomeni, da smo z obveznostmi pri avtošoli že zaključili in se na poligon varne vožnje podamo samostojno. Vseeno pa že v času izobraževanja in usposabljanja pri avtošoli seznanimo z dodatnimi obveznostmi in se nanje tudi pripravimo. Pametno je preleteti zahteve, s katerimi se bomo srečali pri dodatnem usposabljanju, da lahko že pri praktičnem delu v avtošoli vsaj nekoliko povadimo. Seveda bo za to še dovolj časa v šestih mesecih, ki jih imamo na voljo za pridobivanje izkušenj na cesti, a vseeno je dobrodošlo, da nas spremlja inštruktor.

Ponekod dobimo tudi posebne programe za pripravo na poligon varne vožnje, kot tudi dodatne programe, ki se opravljajo na poligonu. Ponudba je precej pestra in se ne dotika vedno izobraževanja in usposabljanja za voznike začetnike. Zato moramo dobro poznati obveznosti, ki jih imamo, da ne bo prišlo do kakšnih velikih nesporazumov.

varna-voznja-naslovna

Šola vožnje in dodatna usposabljanja

Pripravljanje kandidatov za voznike se opravlja po standardiziranem programu, tako da ima praktično vsaka šola vožnje enak program. Enake so vsaj ključne točne oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti vsak kandidat. Vsega tega ne opravljamo pri izvajalcu programa, torej na avtošoli, a vseeno ne moremo pričakovati pretirano velikih razlik. 

Šola vožnje nudi predvsem teoretični tečaj in praktično usposabljanje

Ponudba avtošol se lahko nekoliko razlikuje v tem, kaj programi dejansko vključujejo in kaj bodo morali kandidati opraviti sami. Zato je pametno, da se že pravočasno pozanimamo o programih, na primer na https://zsam-celje.si/sola-voznje.html pri šoli vožnje ZŠAM Celje.

Ključna ponudba avtošol pokriva teoretično izobraževanje, ki se opravlja v obliki tečaja CPP. To ima vsaka šola vožnje, nenazadnje je to osnova, brez katere ne bo šlo. Se pa ti tečaji lahko izvajajo v različnih oblikah, nekatere avtošole jih recimo ponujajo dijakom na srednjih šolah ali v kakšnih drugih posebej prilagojenih oblikah, čeprav je vsebina seveda vedno ista. Prav tako moramo po opravljenem tečaju opraviti še izpit, za kar se prijavimo na upravni enoti in obiščemo izpitni center v izbrani regiji – s tem avtošola nima nič, lahko pa pomaga pri prijavi. Prijava na izpit je možna z opravljenim tečajem, imeti moramo še zdravniško spričevalo in opravljen izpit iz prve pomoči. Zdravniško spričevalo sami dobimo pri izbranem zdravniku medicine dela, prometa in športa, prav tako imamo različne izvajalce tečajev za prvo pomoč, to lahko organizira tudi šola vožnje.

Nato pa bo šola vožnje seveda poskrbela še za praktično usposabljanje, ki običajno zajema večji in dražji del celotnega postopka. Potrebujemo določeno število ur praktičnega usposabljanja glede na izbrano kategorijo. To se opravlja pri avtošoli z inštruktorjem, ki nas pripravlja na izpitno vožnjo. Ko opravimo celoten program in smo pripravljeni na izpitno vožnjo, se moramo nanjo prijaviti in jo opravljamo s komisijo izpitnega centra, ne z inštruktorjem z avtošole. Tudi vozniško dovoljenje naposled izda upravna enota.

Po opravljeni izpitni vožnji smo voznik začetnik

Uspešno opravljena izpitna vožnja je pomembna prelomnica, ki v praksi že pomeni, da bomo pridobili vozniško dovoljenje in se lahko podamo na cesto kot samostojen udeleženec v prometu. Ne bomo pa povsem polnopravni, pridobimo namreč status začetnika, ki ima nekatere omejitve. Te moramo poznati, saj narekujejo tudi nekatere dodatne obveznosti. Hitro se lahko zgodi, da se bomo morali od vozniškega dovoljenja zaradi kakšne napake takoj posloviti, zato je pametno poznati vse podrobnosti glede statusa voznika začetnika.

Kdo in kdaj je voznik začetnik?

Stvar je lahko precej enostavna, lahko pa tudi presenetljivo zakomplicirana. Načeloma je voznik začetnik vsak voznik, ki je prvič pridobil vozniško dovoljenje kategorije B, A ali A2, status pa velja dve leti od izdaje vozniškega dovoljenja. Nato pa obstajajo še nekateri posebni primeri, recimo za tiste, ki že imajo opravljene druge kategorije in so že bili voznik začetnik, zato se jim status ne ponavlja. Prav tako lahko status traja dlje – traja dve leti od datuma izdaje vozniškega dovoljenja, razen za tiste, ki ob tem času še ne bodo dopolnili 21 let. Tem voznikom traja status voznika začetnika do 21. rojstnega dne.

Voznik začetnik smo v času veljavnosti prvega vozniškega dovoljenja, ki ga po dveh letih ne moremo podaljšati, če ne opravimo dodatnih obveznosti. To je že omenjeno dodatno usposabljanje za voznike začetnike, torej varna vožnja na poligonu. Poleg tega moramo v času trajanja statusa voznika začetnika upoštevati nekatere posebne omejitve, recimo ničelno toleranco do vožnje z vsebnostjo alkohola v organizmu ter manjšo toleranco za prekrške oziroma kazenske točke.

Trening varne vožnje ni le za voznike začetnike

Tečaj iz varne vožnje je del nujnega usposabljanja za voznike začetnike, a seveda bodo načela varne vožnje še kako koristila tudi starejšim in bolj izkušenim voznikom. Prav vsakomur koristijo dodatna znanja, spretnosti in izkušnje, zato se zelo priporoča opraviti dodaten trening varne vožnje. Še posebej zato, ker je ta ponudba precej pestra, brez težav lahko najdemo zanimivo ponudbo, ki jo bomo dobro izkoristili.

Dodatne tečaje ponujajo izvajalci, ki se ukvarjajo tudi z usposabljanjem voznikov začetnikov. Ponudbo dobimo pri upravitelju poligona ali pri posameznih avtošolah ter drugih izvajalcih, pogosto organizirajo tečaje tudi avto- in motoklubi za svoje člane. Tako imamo kar dosti izbire, sploh če se zanimamo za kakšne nadaljevalne tečaje, pri katerih se seznanimo s posebnimi situacijami in osvojimo napredne veščine pri upravljanju vozil.

Trening varne vožnje za motoriste

Najbolj priporočljiv je trening varne vožnje bržkone za motoriste, ki so najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu. Tudi dobri motoristi, ki vestno upoštevajo predpise in vozijo zelo previdno, se lahko znajdejo v kočljivi situaciji, za katero morda niti niso sami krivi. Ker motor ne nudi posebne zaščite, hitro pristanemo na tleh, še slabše je, če udarimo v nasproti vozeče vozilo, ograjo ali druge ovire. Da bi ta tveganja čim bolj zmanjšali, je treba voziti defenzivno, vedno pa nam pridejo prav dodatne spretnosti in izkušnje, ki jih ponuja trening varne vožnje.

Poleg tega je za motoriste značilna tudi sezonska vožnja, preko zime motocikli praviloma počivajo, njihovi vozniki pa nekoliko pozabijo na prave občutke. Ob prvih toplejših dneh se splača obiskati osvežitveni tečaj, na katerem lahko na poligonu varno preizkusimo svoje spretnosti, pridobimo prave občutke in se pripravimo na prihajajočo sezono. Tako močno zmanjšamo tveganja, ki čakajo motoriste na cesti, zato je trening varne vožnje priporočljiv za vsakega motorista, tudi za tiste, ki so zelo izkušeni in samozavestni.