Enostavni načini shranjevanja sončne energije

Za pridobivanje energije sonca se največ uporablja silicijeve fotovoltaične sončne celice. Te omogočajo relativno visok izkoristek, vsaj glede na druge načine pridobivanja energije iz sonca. Vsekakor pa so sončne celice le redko uporabljene za neposredno napajanje električnih naprav, ker njihova napetost precej niha, skupaj z variabilnim delom svetlobe, ki pade na njih. Zato je potrebno energijo sončnih celic najprej nekako shraniti, da bo kasneje na voljo v bolj konstantni obliki, ki je bistveno bolj primerna za napajanje električnih naprav in drugih električnih strojev.

Elementi za shranjevanje električne energije se imenujejo akumulatorji. Za majhne enote s sončnimi celicami je zelo primeren akumulator za motor, ki v kompaktni obliki in cenovni dostopnosti prekaša avtomobilske akumulatorje. Vsekakor pa je potrebno poskrbeti, da bo njegova kapaciteta dovolj velika, da bo primerno služil svojemu namenu. Akumulator za motor je največkrat svinčev kislinski akumulator, sestavljen iz 6 celic, ki zaporedno vezane skrbijo za čim bolj konstantno zunanjo napetost 12 voltov. Tako lahko akumulator za motor ali avto uporabimo za napajanje široke palete električnih naprav, saj je napetost 12 voltov nekako standardna napetost nižjega ranga za enosmerno napajanje razno razne elektronike.

Sončne celice morajo imeti tudi posebno kontrolno vezje, ki uravnava njihovo zunanjo napetost. Le tako se lahko akumulatorji in baterije učinkovito polnijo, saj z nepravilno električno vezavo kaj hitro pride do neželenih izgub. Za zagotavljanje dovolj velike napetosti so posamezne sončne celice vedno vezane v zaporedne šope, ki omogočajo dvig osnovne napetosti, da je ta lahko bolj uporabna za polnjenje baterij in akumulatorjev. Če pa zasedajo velike površine, se njihova vezava izvede v odvisnosti od tipa akumulatorja, ki se bo polnil z njimi. Za večje instalacije se splača nastavitev višjih napetosti, ki omogočajo boljše izkoristke in zmanjšujejo gretje električnih povezav znotraj celice in v vodnikih do baterij.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *