Kontroling je osnovni instrument upravljanja in nadzora podjetja

Cilj vsakega uspešnega podjetja je, da je poslovanje pozitivno, in če se le da, vsaj z nekaj dobička, v katerem se meri tudi uspešnost vsakega podjetja. Le ta pa se ne odraža zgolj v dobičku, ampak tudi v poslovanju na različnih področjih. Da pa lahko sproti spremljamo poslovanje podjetja, je potreben neodvisen kontroling. In zakaj neodvisen? Le objektivna ocena dejanskega stanja nam bo namreč pomagala pri odpravljanju morebitnih napak v poslovanju in s tem pripomogla k boljšemu poslovanju.

 

Kadar govorimo o finančnem kontrolingu, govorimo o nečem podobnem, kot je na primer poslovno računovodstvo. Vendar pa kontroling ni samo to, ampak nam prikaže dejansko stanje podjetja na različnih področjih, kot so na primer prodaja, dobav, logistika, proizvodnja, finance, kadrovanje ali ustvarjanje različnih strategij. Je neke vrste sistem za sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja podjetja, pri čemer gre za primerjanje doseženih rezultatov z načrtovanimi.

 

Nakup podjetja bo močno spremenil vaše življenje

 

Se želite podati na poslovno pot? Potem se za uresničitev svojih načrtov lahko odločite za dve različni poti. Lahko ustanovite lastno podjetje in začnete praktično iz ničle, lahko pa se odločite za nakup podjetja. Morda je slednja možnost nekoliko bolj enostavna, in vam prihrani veliko več časa, kar pa ne pomeni da to ni velik korak, ki bo pomembno vplival na vašo poslovno pot in življenje. 

 

Že pred samim nakupom podjetja se je potrebno osredotočiti na to, da izberemo takšen posel, ki nas bo veselil, pri tem pa je potrebno razmisliti o tem kakšna bo naša vloga v podjetju. Za nakup podjetja so potrebne tudi določene pogajalske spretnosti in v kolikor jih nimamo, je bolje za to najeti svetovalca, ki bo znal natančno oceniti podjetje. Takšen skrbni pregled nam bom zagotovilo, da ne bomo kasneje negativno presenečeni, hkrati pa bomo lažje na podlagi obstoječega stanja izdelali naš poslovni načrt. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *